Indien aangegeven in de 4e kolom,
kunt u dat bestand downloaden.
Sommige bestanden zijn nogal groot en hebben enige tijd nodig.

Om een bestand te kunnen downloaden heeft u Adobe Reader nodig.
Heeft u die nog niet, dan kunt u hem hier downloaden.

 
 
Inspectie- & Instructie-kaarten Algemeen
Instrucktiekaart
Tactische handleiding voor de tankcommandant
IK 17-1 nietgescand 
Inspectiekaart Tank onbekend niet gescand